Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội

Kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010(19/08/2010)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 là 13,7%; cơ cấu kinh tế: Thương mại-Dịch vụ chiếm 55,7%, Công nghiệp xây dựng 28,1%, Nông nghiệp - thủy sản chiếm 16,2%. Dân số toàn thành phố là 161.150 người (theo điều tra 1/4/2009), trong đó dân số đô thị chiếm 94,5%.

Điều kiện tự nhiên(19/08/2010)

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế , văn hoá và khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời là đô thị hạt nhân kết nối các huyện trong tỉnh và các tỉnh khác, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội. 

Cơ sở hạ tầng(20/08/2010)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nằm trên trục giao thông trọng yếu Bắc – Nam – Tây nguyên, có hai tuyến quốc lộ chạy ngang đang được đầu tư nâng cấp mở rộng là Quốc lộ 1A (Bắc – Nam), Quốc lộ 27 đi Thành phố Đà Lạt và các Tỉnh Tây nguyên đảm bảo điều kiện đi lại và lưu thông hàng hóa giữa các vùng trong cả nước