Chính trị
Chính trị
Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
17/12/2018 
 

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu về tham dự kỳ họp;

- Thưa cử tri và nhân dân thành phố.

Hôm nay, trong không khí những ngày cuối năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố đang ra sức thi đua hoàn thành các nội dung công việc còn lại của chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, khóa XI trọng thể khai mạc Kỳ họp lần thứ 8- kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về tham dự kỳ họp. Chúc các đồng chí, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp !

Thưa các vị đại biểu !

Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố đã bám sát, cụ thể hóa kịp thời các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố. Kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế đạt 5 chỉ tiêu, về văn hóa – xã hội đạt 6 chỉ tiêu, về môi trường đạt 3 chỉ tiêu; kinh tế tiếp tục phát triển khá, lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch duy trì ổn định, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố; sản xuất nông nghiệp - thủy sản tiếp tục tăng trưởng; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục được duy trì; cải cách hành chính được thực hiện tích cực; công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả; công tác quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm. Đó là, kinh tế tuy có tiếp tục phát triển nhưng ngành công nghiệp - xây dựng chưa đạt kế hoạch. Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị chưa rõ nét. Một số công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tiến độ triển khai chưa đạt kế hoạch. Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thật sự nghiêm túc. Tình hình mua bán, sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng, trộm cắp và tín dụng đen có lúc diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng chưa bền vững. Phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa thật sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ở một số địa phương, đơn vị, cơ sở có lúc có nơi chưa được phát huy tốt , nhất là công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri thành phố,

   Tại kỳ họp này, dự kiến diễn ra trong hai ngày, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận, xem xét, cho ý kiến nội dung các báo cáo và tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, và các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Lao động Thương binh & Xã hội  trình bày, gồm các nội dung chính sau đây:

   Một là, tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thu – chi ngân sách thành phố, nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, thực hiện chính sách an sinh xã hội; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác tham gia xây dựng chính quyền, phản biện xã hội của UBMTTQVN thành phố; kết quả thực hiện quyền công tố; công tác xét xử năm 2018.

Thứ hai,  xem xét các tờ trình và cho ý kiến về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự toán thu, chi và Kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2019; bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Chương trình giám sát của Thường trực và hai ban HĐND thành phố năm 2019; Về tổ chức các kỳ họp HĐND thường lệ năm 2019.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố còn nghe Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm; các Ban của HĐND thành phố báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

   Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận, và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu; dành thời gian để các đại biểu chất vấn một số vấn đề đang được cử tri quan tâm trên lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên, đảm bảo vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, của cử tri và nhân dân diễn ra tại kỳ họp.

   Thưa các vị đại biểu,

Để Kỳ họp đạt kết quả, đáp ứng sự quan tâm theo dõi và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn và các ngành trình bày tóm tắt nội dung chính của các báo cáo, tờ trình, đề án. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các vị khách mời phát huy dân chủ, thẳng thắn trao đổi, tập trung trí tuệ bàn và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng, thực sự đi vào cuộc sống sau khi ban hành.

Với tinh thần đó, Tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn !