Thông báo Các cuộc thi
Thông báo Các cuộc thi
Công văn số 105-CV/TG của Ban Tuyên giáo thành ủy PR-TC về việc Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” 
19/04/2017