ĐẢNG BỘ
ĐẢNG BỘ
Công văn số 05-CV/BTGTU gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930-01/8/2020) 
15/07/2020