Kinh tế
Kinh tế
Công tác đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2019 
18/07/2019 
 

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, những tháng đầu năm 2019, thành phố đã tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh để tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư đến địa phương đầu tư, thực hiện các dự án quy mô lớn.Trong 6 tháng đầu năm, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước trên 1.500 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch.

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung ưu tiên vốn thanh toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc vốn ngân sách nhà nước trong năm 2018, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng được phân bổ 29,780 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 12,997 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch.

Đối với cac doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, UBND thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp 413 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới cho 276 hộ, với tổng vốn kinh doanh hơn 70 tỷ đồng./.

Thanh Tâm