Quy hoạch
Quy hoạch
Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
12/04/2019 
 
 
Tin đã đưa
(17/04)
(17/04)
(17/04)
(17/04)
(17/04)
(09/04)
(04/03)
(07/02)
(25/10)
(26/05)