Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Công an thành phố PRTC đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân 
10/01/2019 
 

Trong năm 2018 vừa qua, công an thành phố đã tích cực tham mưu thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, chính quyền các địa phương 16 phường xã trên địa bàn tổ chức 16  buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp các địa phương tổ chức 520 buổi họp khu phố với trên 25.000 lượt cán bộ và nhân dân tham dự, qua đó đưa 32 đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân; tổ chức phối hợp với các trường học trên địa bàn và các hội đoàn thể tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, luật giao thông đường bộ, thành lập mô hình trường học an toàn về ANTT, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại 10 trường THCS trên địa bàn...thông qua các buổi tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, giúp cán bộ chiến sĩ công an thành phố điều tra khám phá hàng chục vụ án và hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trong năm 2019, Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, UBND 16 phường xã tập trung phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng cho vay tín dụng đen nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân; tổ chức đăng ký thực hiện tốt cam kết về đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, không vi phạm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương; kịp thời biểu dương khen thương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình hay về bảo đảm an ninh trật tự, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đức Cường