Xã hội
Xã hội
Chung tay bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em 
29/05/2020 
Chung tay bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em

Xác định việc chăm sóc và bảo vệ an toàn cho trẻ em là góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện, những năm qua, nhất là từ khi Luật Trẻ em, Nghị định số 56 ngày 09/5/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18 ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em được ban hành, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố PRTC quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác trẻ em, các phường xã, trường học đều có chương trình công tác trẻ em của địa phương, ngành mình. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội về công tác trẻ em được chú trọng triển khai góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Số trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố hiện chiếm khoảng 22% dân số, trong đó trẻ dưới 06 tuổi chiếm khoảng 8,9% dân số. Do đó, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn và phường xã trực thuộc đã đẩy mạnh tuyên truyền việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các em thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường, xã hội nhằm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bị xâm hại, bạo hành và bị bóc lột sức lao động. Thực hiện mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các phường Mỹ Đông, Đông Hải, Văn Hải và xã Thành Hải.

Năm 2019 vừa qua, các chương trình y tế quốc gia như: chương trình mổ tim miễn phí, khám chữa bệnh cho trẻ em dị tật bẩm sinh, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng được triển khai. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,36%, đạt 100% kế hoạch. Thành phố đã vận động Quỹ “Bảo trợ trẻ em” được 66,7 triệu đồng, đã tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 32 ngàn suất quà cho trẻ với tổng giá trên 1 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm của xã hội với những mầm xanh, thế hệ tương lai của đất nước.

            Năm 2020, “Tháng hành động vì trẻ em”, tháng 6 sẽ được thực hiện với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thê, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chổng xâm hại trẻ em; Kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sổng trong môi trường an toàn, lành manh và phát triển toàn diện; Tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chổng xâm hại trẻ em; Hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em, về kỹ năng phòng ngừa và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, về trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích đối với trẻ em.

            Đặc biệt, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2020, UBND thành phố sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng 1100 suất quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), nhất là quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp nhận trao 10 suất học bổng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; UBND thành phố cũng sẽ tặng 200 suất học bống từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và nguồn vận động doanh nghiệp cho học sinh thuộc diện mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số... đã cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Qua đó, động viên tinh thần để các em vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước./.

Thanh Thanh