Chính trị

Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(22/10/2020)

Căn cứ Hướng dẫn số 141-HD/BTGTU ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)(15/10/2020)

Sáng 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020).

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố PRTC lần thứ 3(02/10/2020)

Sáng ngày 02/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC tổ chức hội nghị lần thứ 3, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố PRTC chủ trì hội nghị.

UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm(29/09/2020)

         Sáng 29/9, UBND thành phố PRTC đã tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố 9 tháng và triển khai chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Dự họp có đồng chí Kiều Như  Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Trần Minh Thái – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Nhiều công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/09/2020)

Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã đăng ký xây dựng và hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau 3 tháng triển khai, đến nay, hầu hết các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn đã phát động thi đua và hoàn thành việc đăng ký công trình, phần việc cụ thể. Kết quả có 6 công trình trọng điểm cấp thành phố, 05 công trình của Mặt trận và các đoàn thể, 11 công trình, phần việc cấp xã, phường.

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, giai đoạn 2009 - 2020(08/09/2020)

Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2009-2020, Ban Thường vụ Thành ủy PRTC đã tập trung chỉ đạo quán triệt trong hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã; phong trào “Dân vận khéo” đã từng bước đi vào nề nếp. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN, các hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan thông tin truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực. Qua quán triệt và triển khai thực hiện đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2020(04/09/2020)

Sáng ngày 04/9, Thành ủy PRTC tổ chức Hội nghị tổng kết “Năm Dân vận khéo” 2020 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2020. Dự Hội nghị, có các đồng chí Phạm Văn Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Châu Thị Thanh HàTỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành  ủy; đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV  Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Họp thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020(28/08/2020)

Chiều 28-8, UBND thành phố họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 8 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư thường trực Thành ủy. Đồng chí Bùi Văn Phú -  Phó Bí thư, chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(12/08/2020)

Sáng 12/8, Thành ủy PRTC tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

UBND Thành phố PRTC họp thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020(29/07/2020)

Chiều 29/7, UBND thành phố PRTC tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ. Đồng chí Bùi Văn phú, phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

KỲ HỌP THỨ 12 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XI.(28/07/2020)

          Sáng 28/7, tại hội trường UBND thành phố PRTC, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2020, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số Nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Châu Thị Thanh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Uỷ viên UBND, Thường trực MTTQVN, lãnh đạo toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, đại diện đoàn Hội thẩm nhân dân, đại diện các ban đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường xã, đại diện cử tri các phường Bảo An, Phủ Hà, Văn Hải và Mỹ Bình cùng 35/35 vị đại biểu HĐND thành phố. Chủ tọa kỳ họp gồm các ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC.

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ VII(13/07/2020)

Sáng 13/7, thành phố PRTC long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố trong 5 năm ( giai đoạn 2016 – 2020 ) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố; đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố. Dự Đại hội còn có Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố và 16 phường xã cùng 143 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong 5 năm qua (2016 – 2020).

Hội liên hiệp phụ nữ thành phố PR-TC tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025(09/07/2020)

Chiều ngày 9/7/2020, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố PR-TC tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Đến dự, câp tỉnh có đồng chí Chamalé Thị Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; cấp thành phố có đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở(06/07/2020)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận; có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Diện tích tự nhiên 79,17 km2; dân số 198.422 người; có 16 đơn vị hành chính với 117 thôn, khu phố; thành phố có 22 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 2% dân số, đồng bào có đạo chiếm 20,6% dân số. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của toàn dân, 05 năm qua (2016 – 2020), thành phố PRTC đã thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

THÀNH PHỐ PRTC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(01/07/2020)

Công tác cải cách hành chính đã được UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm và đã đạt được một số kết quả khá toàn diện, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa hiện đại” đi vào hoạt động có hiệu quả, có nhiều chuyển biến nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng đã từng bước tạo thuận lợi hơn cho nhân dân đến giao dịch. Việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được thực hiện thường xuyên, tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC – KỲ HỌP THỨ 02(01/07/2020)

Sáng ngày 01/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 02, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố PRTC chủ trì hội nghị.