Chính trị
Chính trị
Chỉ thị 17 - CT/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid 19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh . 
14/10/2021 
 

Thời gian qua, trước nhiều khó khăn, thách thức của địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19 xâm nhập và lây lan, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngăn chặn, kiểm soát được nhiều ổ dịch và các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới và các nhà khoa học dịch Covid-19 có thể kéo dài đến năm 2022 và xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường.

Để đạt được mục tiêu cả tỉnh thành “vùng xanh”, chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 13/10/2021 về triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh .


 
Tin đã đưa
(01/12)
(29/10)
(29/10)
(28/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)