Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Cách khai báo y tế toàn dân trực tuyến 
10/03/2020 
 
Hiện nay, cổng Hệ thống thông tin quản lý khai báo Y tế đã được mở để mọi người dân thực hiện khai báo. Hãy vào địa chỉ https://suckhoetoandan.vn/  và https://tokhaiyte.vn/ làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.
Ngọc Hương