Dịch vụ
Dịch vụ
Các địa điểm đặt máy ATM ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
16/12/2016 
 

Ngân hàng

Địa điểm đặt máy

Địa chỉ

Vietcombank

Trụ sở Vietcombank Ninh Thuận

Siêu thị Coopmart Thanh Hà

Phòng giao dịch Tháp Chàm

47 Đường 16/4, TP Phan Rang –Tháp Chàm

97 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm

669 Đường 21/8, Bảo An, Phan Rang – Tháp Chàm

Á Châu ACB

Trụ sở ACB Ninh Thuận

495 Thống Nhất, TP Phan Rang-Tháp Chàm

Vietinbank

Trụ sở Vietinbank

TT Giáo Dục Thường Xuyên Ninh Thuận

Phòng giao dịch Vietinbank Tháp Chàm

Công Ty Viễn Thông Ninh Thuận

Công an tỉnh Ninh Thuận

468 Thống Nhất, TP Phan Rang – Tháp Chàm

26 Đường 16/4, TP Phan Rang – Tháp Chàm

04 Minh Mạng, TP Phan Rang – Tháp Chàm

02 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang – Tháp Chàm

287 Đường 21/8, TP Phan Rang – Tháp Chàm

Agribank

Trụ sở Agribank Ninh Thuận

468 Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

Đường 16/4, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

12 Minh Mạng, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm,

168 Đường 21/8, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm,

49 Ngô Gia Tự, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

540 - 544 Thống Nhất, TP Phan Rang-Tháp Chàm

Đường 16/4, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Đông Á

Trụ sở Đông Á Ninh Thuận

Trường tiểu học Bảo An 2

Khách sạn Mai Linh Ninh Thuận

Nhà sách Ninh Thuận

239-241 Thống Nhất, Phan Rang – Tháp Chàm

659 đường 21/8, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

Đường 16/4, Mỹ Bình, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

254A Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

BIDV

Trụ sở BIDV Ninh Thuận

Phòng giao dịch BIDV Phan Rang

Phòng giao dịch BIDV Tháp Chàm

BIDV Thanh Sơn – Chợ Động

138 đường 21/8, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

498 Thống Nhất,Tp Phan Rang – Tháp Chàm

1 Tự Đức, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

329 Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

Sacombank

Trụ sở Sacombank Ninh Thuận

Coopmart Ninh Thuận

Nhà sách Nguyễn Văn Cừ

Chợ Phan Rang

757 Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

97 Trần Phú, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

251 Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

Đường Thống Nhất, Tp Phan Rang – Tháp Chàm

 

Ngọc Hương - BBT