Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố PRTC tổng kết hoạt động năm 2018 
05/01/2019 
Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố PRTC tổng kết hoạt động năm 2018

Sáng 4/1, BCĐ Phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc thành phố PRTC tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Quang – Phó chủ tịch UBND thành phố -Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thành phố chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc từ thành phố đến cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị cơ bản giữ vững ổn định. Vai trò lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng rõ nét. Công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; đã điều tra khám phá 126/154 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ gần 82%; xác minh xử lí hành chính 470 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, thu nộp kho bạc nhà nước trên 730 triệu đồng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được phát động sâu rộng, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm. Quần chúng nhân đã tham gia, cung cấp các nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, giải quyết nhiều vụ án, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó chủ tịch UBND thành phố-trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban chỉ đạo từ phường xã đến thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2019 Ban chỉ đạo Phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội; tập trung đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào theo hướng xã hội hoá, đảm ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên tịch làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ viên chức, đoàn viên, hội viên; tham gia cảm hóa các đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng hơn, tạo điều kiện cho việc thực hiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố…

Nhân dịp này, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.

Đức Cường