Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  
25/08/2021 
 
Quyết định số 3061/QĐ - UBND ngày 24/08/2021, thay thế Quyết định 2586/QĐ - UBND ngày 08/08/2020 của UBND thành phố PRTCEmail: bbtwebprtc@gmail.com,
bbtwebprtc@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 02593.822577

 

Ngọc Hương