Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  
01/09/2018 
 

 

* Ban biên tập 

1. Ông Bùi Văn Phú

- P. Chủ tịch UBND thành phố    

- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Tấn Huân

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 

- Phó ban trực;

3. Ông Hồ Trần Ngọc

- Chánh VP Cấp ủy và chính quyền TP

- Phó ban;

4. Ông Nguyễn Hữu Phước

- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

- Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Ban

- Trưởng phòng Tư pháp TP

- Thành viên;

6. Bà Đặng Thị Ngọc Hương

- PGĐ. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP

- Ủy viên thường trực;

7. Bà Nguyễn Lâm Xuân Thoa

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP

- Thành viên;


* Bộ phận thường trực Ban biên tập:

1. Ông Nguyễn Tấn Huân

DĐ: 0918560397

 

2. Bà Đặng Thị Ngọc Hương

DĐ: 0908094363

 

3. Bà Nguyễn Lâm Xuân Thoa

Email: bbtwebprtc@gmail.com,
bbtwebprtc@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 02593.822577

DĐ: 0915852479