Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bác Hồ và thương binh – liệt sĩ 
17/07/2017 
 

ĐÌNH HY

Quá trình lãnh đạo nhân dân ta chống Pháp và Mỹ, Bác Hồ luôn luôn nhận thức rõ rằng đây là cuộc chiến tranh gặp nhiều khó khăn và sẽ có hy sinh, mất mát cho nhân dân. Do đó ngoài việc dành tình cảm cho bộ đội, các lực lượng tham gia kháng chiến, Bác còn rất quan tâm và dành nhiều tình cảm cho liệt sĩ, thương binh và gia đình của họ. Sau đây là một số bài viết, bài nói của Bác về Thương binh – Liệt sĩ:

Cách đây 70 năm trước, năm 1947, trong thư viết ngày 27 tháng 7 (nay là ngày Thương binh – Liệt sĩ hằng năm) gửi Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”, Bác viết: Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe đọa; của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập; ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng ấy”.

Trong Diễn từ tại lễ đặt vòng hoa ở Đài Liệt sĩ ở Ba Đình, Hà Nội ngày 31-12-1954, Bác nói: “…Các liệt sĩ hy sinh, nhưng công trạng to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ thấm nhuần vào tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc đấu tranh đặng giành hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước.

Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ.

Tiếng thơm của các liệt sĩ muôn đời lưu truyền sử xanh.

Một nén hương thanh.

Vài lời an ủi.

Anh linh của các liệt sĩ bất diệt!

Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm”.

Trong buổi đón giao thừa ở Trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội năm 1956 có một câu nói của Bác về Thương binh mà ai ai cũng nhớ: “Các chú tàn nhưng không phế”.

Trong buổi đón giao thừa ở Trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội năm 1956 có một câu nói của Bác về Thương binh mà ai ai cũng nhớ: “Các chú tàn nhưng không phế”.

Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh ngày 27-7-1956, Bác viết: “…Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (ngày 5-1-1960), đoạn nói về thương binh, liệt sĩ, Bác Hồ đã nói: “… Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt của Đảng ta, của dân ta… Máu đào của các liệt đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt chuyển lại cho chúng ta…”.

Đến cuối đời, trong Di chúc thiêng liêng của Người, Bác Hồ đã căn dặn biết bao điều hệ trọng về Thương binh – Liệt sĩ: “Đầu tiên là công việc đối với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sĩ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền cùng Hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Đã 70 năm trôi qua kể từ khi ngày 27-7 được chọn là Ngày Thương binh – Liệt sĩ, cả nước ta vẫn luôn nỗ lực thực hiện tư tưởng của Bác Hồ  về đền ơn, đáp nghĩa những người có công với nước.

 

 

 

 
Tin đã đưa
(21/04)
(20/03)
(20/06)
(01/04)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(12/04)
(12/04)
(12/04)