Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
6 tháng đầu năm 2019, tại nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phan rang-Tháp Chàm giảm sâu cả 3 tiêu chí 
27/06/2019 
 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thôngtreen địa bàn xảy 26 vụ, làm chết 2 người, làm bị thương 36 người, thiệt hại tài sản trên 35 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ giảm 48 vụ, số người chết giảm 10 người và số người bị thương giảm 64 người, thiệt hại tài sản giảm trên 60 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban an toàn giao thông thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên…Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi như: chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường theo quy định, các trường hợp sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ khi tham gia giao thông, phấn đấu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đã số vụ tại nạn giao thông làm chết người.

Đức Cường