Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tín dụng chính sách xã hội năm 2019 
20/02/2020 
 

Chiều ngày 20/02/2019, UBND xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Huỳnh Kiều Minh –Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, 04 hội đoàn thể nhận ủy thác, 7/7 Trưởng thôn và các Tổ TK&VV. Đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện, có đồng chí Thiên Hoàng Long Phụng – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách-XH huyện và cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn.

Theo báo cáo kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2019, Theo đó, trong năm 2019, tại xã có 47 tổ với tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của xã đến tháng 12 là hơn 62 tỷ đồng/3.015 hộ. Trong đó cho vay hộ nghèo 227; học sinh sinh viên 237; giải quyết việc làm 69; hộ nghèo về nhà ở 134;… nợ quá hạn hơn 30 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong năm 2019 với sự chỉ đạo kịp thời của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các Ban quản lý thôn, các Hội đoàn thể, cùng các Tổ TK&VV, từ đó kết quả thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng được quan tâm làm tốt... Công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động đối với các Tổ TK&VV chưa được các hội đoàn thể quan tâm đúng mức, vì vậy hiện vẫn còn 02 tổ TK&VV xếp loại trung bình.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo 4 Hội đoàn thể trình bày thảo luận: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì Hội đoàn thể không có nợ quá hạn; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đoàn thể trong công tác xét duyệt cho vay; Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiên Hoàng Long Phụng – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách-XH huyện đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành xã, từ đó hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương ghi nhận. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, nhất là các Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2020. 

Cũng trong dịp này Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng năm 2019.

 

Hán Văn Thư