Tin khác
Tin khác
Xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Luật đất đai, Luật xây dựng năm 2018. 
22/08/2018 
 

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018 UBND xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Luật đất đai, Luật xây dựng năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Thể Bí thư Đảng ủy; Trượng Gọi- UTV, Thường trực Đảng ủy; Huỳnh Kiều Minh-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, cùng toàn thể cán bộ công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách, Bí thư chi bộ, Trưởng BQL các thôn và hơn 75 hộ dân trên địa bàn xã


Ảnh: Hán Văn Thư

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe  báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến trực tiếp về những vấn đề cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Luật xây dựng và các quy định, chính sách, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, công chức và Nhân dân đã tham gia phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của huyện về việc tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho cán bộ và người dân ở cơ sở; giúp cho người dân nắm bắt được cụ thể, chính xác hơn các quy định của pháp luật, từ đó tạo thuận lợi cho cán bộ,công chức ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Một số ý kiến đánh giá cao và cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân ở cơ sở là một hoạt động rất bổ ích, thiết thực cần được phát huy và nhân rộng trên địa bàn tỉnh,

Thông qua Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật./.

                                                                                                       Hán Văn Thư