Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Xã Phước Hậu thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 
09/07/2021 
 

Nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch vào địa bàn, UBND xã Phước Hậu thống nhất thành lập 02 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Trường THPT Phạm Văn Đồng và khu vực cổng thôn Trường Sanh.

Thành phần tham gia chốt kiểm soát gồm: Công an, Quân sự, Hội, đoàn thể, 07 lực lượng dân quân và 06 Đoàn thanh niên. Trưởng chốt kiểm soát do lực lượng Công an phụ trách. Thời gian hoạt động của các chốt kể từ ngày 08/7/2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày.

Theo đó, nhiệm vụ của chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Chỉ đạo, tổ chức, triển khai, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch; lập danh sách người và phương tiện đến/về địa phương hàng ngày từ vùng dịch; yêu cầu khai báo y tế. Cập nhật sức khỏe, hướng dẫn thực hiện 5K, ghi chép lịch trình di chuyển và giám sát chặt chẽ phòng, chống dịch. Kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Chốt cho Thường trực Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định.

Thu Loan