Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tổ chức nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
15/05/2017 
 

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc  công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tổ chức nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm:  (QD 897).doc
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)