Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giá và công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 
07/09/2017 
 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giá và công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)