Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 
23/12/2016 
 

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3196/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Tệp đính kèm: QDCT3196.pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)