Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 
18/04/2017 
 

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Tệp đính kèm:  (QD 660).doc
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)