Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã 
21/08/2018 
 

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)