Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bó Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
12/12/2017 
 

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc công bó Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm: (QD 2352).pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)