Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực giài quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã 
23/05/2018 
 

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực giài quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm:  (QDCT 834).pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)