Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện 
06/12/2017 
 

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện.
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)