Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Ninh Phước tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 
30/11/2020 
 

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức đồng loạt Ngày chủ nhật xanh toàn huyện lần thứ nhất năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện phát động. Sáng ngày 28/11, hơn 30 cán bộ, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Ninh Phước tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác thải trong khu vực cơ quan và các tuyến đường Trần Phú, Thủ Khoa Huân.

Qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về môi trường; thực hiện nếp sống văn minh dô thị, không vứt rác ra đường, xả rác bứa bãi; xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, nâng cao tiêu chí về môi trường của Huyện nông thôn mới và thực hiện tốt Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp”./.

Huy Hoàng