Tin khác
Tin khác
Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 
25/12/2019 
 

Chiều ngày 25/12/2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Miên – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; cùng toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện hiện có 26 cán bộ, công chức (trong đó có 07 cán bộ Lãnh đạo HĐND và UBND Huyện), có 18 Đảng viên; về trình độ chuyên môn có 18 đại học, 3 lái xe có bằng lái theo quy đinhh, 01 phục vụ và 02 bảo vệ. Trong năm 2019, tập thể Văn phòng HĐND và UBND huyện đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu tổng hợp kịp thời tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện, đáp ứng tốt nhu cầu giám sát của Thường trực HĐND huyện và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, quan tâm xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Từng bộ phận công tác tích cực thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chủ tưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua và các khoản đóng góp do các cấp, các ngành phát động; Công đoàn bộ phận phát huy tốt chức năng của mình bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên trong công đoàn.

 Đồng chí Lê Văn Miên – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phát biểu tại hội nghị, đồng chí biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND và UBND huyện trong năm vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, không ngại khó khăn nên đã đạt được kết quả tốt. Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đó, trong năm 2020 đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức; Bám sát các nội dung Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và các chương trình công tác của UBND huyện, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao...

Tại Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết liên tịch, bầu Ban Thanh tra nhân dân, biểu dương 02 đồng chí có thành tích tốt và phát động thi đua nhiệm vụ cơ quan, xây dựng gia đình văn hóa năm 2020.