Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Văn phòng HĐND và UBND huyện hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2020 
27/11/2020 
 

Ngày 20/11/2020 của UBND huyện ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh toàn huyện lần thứ I năm 2020. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung; Tiếp tục thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh-Sạch-Đẹp”, xây dựng môi trường, cảnh quan thân thiện; vận động Nhân dân tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; Góp phần giữ vững và nâng cao huyện đạt chuẩn Nông thôn mới về tiêu chí môi trường. Trong đó, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và người dân trong toàn huyện tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khu vực cơ quan, công sở, các khu vực có điểm đen về ô nhiễm môi trường. Đồng thời trồng và chăm sóc cây xanh, quét dọn, thu gom rác, bịch ny lông, dãy cỏ tại các tuyến đường hoa đã trồng; Tổ chức vận động Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện chương trình Sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà và thôn xóm, ngõ hẻm.

Hưởng ứng Kế hoạch của UBND huyện, chiều ngày 27/11/2020, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác, dãy cỏ khu vực cơ quan, khu vực trước UBND huyện, Tất cả cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tích cực tham gia, với mong muốn góp phần nhỏ công sức của mình mang lại mỹ quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, đây cũng được xem là tiêu chí để đánh giá, xếp loại phong trào thi đua công đoàn cuối năm của từng cá nhân.

Các hoạt động trong “Ngày chủ nhật xanh” là dịp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương, đơn vị; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân qua đó góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Uyên Phương