Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Uỷ ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020 
21/08/2019 
 

Chiều ngày 21/8, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dụng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020.

Đến dự có lãnh đạo Văn phòng điều phối tỉnh; đồng chí Nguyễn Đô – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; đồng chí Hồ Trần Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã.

Theo Kế hoạch, để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Uỷ ban nhân dân huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, các xã Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Thái đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 7 đến 10 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng mỗi xã có ít nhất 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu trên, Uỷ ban nhân dân huyện triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm và 11 giải pháp chủ yếu để chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương để phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tập trung theo chuỗi giá trị, gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và phát triển các cây, con chủ lực, có lợi thế, giá trị cao để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân. Quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hoá; xây dựng cảnh quan, môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và củng cố quốc phòng – an ninh…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020./.

Huy Hoàng