Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã An Hải, Phước Hải về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
19/04/2019 
 

Sáng ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân huyện đã có buổi làm việc với xã An Hải, Phước Hải để kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã.

Đến dự có lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể, phòng ban huyện. Đồng chí Nguyễn Đô –Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì buổi làm việc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành; cán bộ và Nhân dân xã An Hải, Phước Hải đã huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến nay xã An Hải đã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí; xã Phước Hải thực hiện đạt 16/19 tiêu chí, tăng 03 tiêu chí so với cuối năm 2018. Các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng khang trang; các ngành sản xuất tiếp tục phát triển, đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày thêm khởi sắc…

Tuy nhiên, đến nay xã An Hải còn 02 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống trị và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Xã Phước Hải còn 03 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyễn Đô đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã An Hải, Phước Hải trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể huyện phối hợp xã An Hải, Phước Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên và huy động các nguồn lực đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân để duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt và phần đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2019. Tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn quy định; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh và giữ vững an ninh trật tự nông thôn… nhằm phấn đấu đến cuối năm xã An Hải, Phước Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới để góp phần cùng cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện xây dựng huyện Ninh Phước đạt huyện nông thôn mới trong năm 2019./.  

Huy Hoàng