Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới 
05/02/2020 
 

Sáng ngày 05/02, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp để đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đến dự có lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn huyện. Đồng chí Nguyễn Đô – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ. Cơ cấu nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện. Văn hóa – xã hôi phát triển, môi trường được bảo vệ. An ninh trật tự nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Đến nay toàn huyện có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đủ điều kiện để công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đống chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Đô đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời giao tới, toàn huyện tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng các xã và huyện nông thôn mới nâng cao. Phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tập trung và các cây, con chủ lực, có giá trị cao, gắn với triển khai thực hiện các dự án năng lượng điện tái tạo, đột phá các lĩnh vực văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất các ngành hàng năm đạt trên 12,5% và giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất tăng 2 lần/ha so với năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người đạt 79,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,2% và tỷ lệ bao phủ bảo hiệm y tế toàn dân đạt 92,5%. 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; mỗi xã có ít nhất 1 đến 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và toàn huyện có 02 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân huyện tổ chức cho các đại biểu tham gia lấy phiếu đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

Huy Hoàng