Chính trị - xã hội NP
Chính trị - xã hội NP
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hữu: Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau” 
07/05/2019 
 

Sáng ngày 07/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hữu tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau”. Về tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hường- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thường trực Đảng ủy, các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý thôn cùng 14 hộ nghèo xã  Phước Hữu.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong xã luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,18%  xuống còn 3,67%. Hộ cận nghèo giảm xuống còn 11,8%.  Sau khi thoát nghèo nhiều hộ đã phấn đấu vươn lên không để tái nghèo, đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta trong công tác vận động, giúp đỡ người nghèo, tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhận đỡ đầu, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,8%, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Tại buổi lễ, các chi bộ, ban ngành, đoàn thể ký cam kết  nhận đỡ đầu, giúp đỡ 22 hộ thoát nghèo trong năm 2019./.

Hán Văn Thư