Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hải Phát động thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
05/04/2019 
 

Sáng ngày 5/4, tại Ban quản lý thôn Từ Tâm 1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Phước Hải tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đến nay, xã Phước Hải đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2019, tại lễ phát động, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kêu gọi các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong xã đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm. Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tại buổi lễ, các ban ngành, đoàn thể cùng Ban công tác Mặt trận thôn ký cam kết thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vào cuối năm 2019.

Thông qua buổi lễ, nhằm phát huy vai trò chủ thể, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng huyện nhà xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2019./.

Văn Hải