Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát về kết xây dựng nông thôn mới tại huyện 
19/03/2020 
 

Chiều ngày 19/3, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về kết quả xây dựng nông thôn mới và đề nghị công nhận huyện nông thôn mới. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành tỉnh, đại diện 2 Hội đồng tư vấn về kinh tế-xã hội và pháp luật. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đô – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn khó khăn. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Huyện cũng đã lồng ghép các chương trình, dự án nhằm giúp người dân tiếp cận được các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của 23.294 hộ gia đình tại 66 thôn, khu phố thuộc 8 xã, thị trấn, kết quả đã có 23.294 hộ dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành và địa phương, đồng chí Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong thời gian qua về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí, đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp đẩy mạnh tuyên truyên để nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; quan tâm xử lý vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn…qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện./.
                                                                                                                             Thu Loan