Giáo dục - Y tế - Lao động
Giáo dục - Y tế - Lao động
UBND xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất gắn với cánh đồng lớn vụ Hè thu và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018 
24/09/2018 
 

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, UBND xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Hè thu gắn với cánh đồng lớn và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Thủy  nông huyện Ninh Phước; lãnh đạo UBND, các ban, ngành, Hội đoàn thể xã và các thành phần liên quan.Ảnh: Hán Văn Thư

Tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Bình-Phó Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả sản xuất vụ Hè thu năm 2018. Cùng với sự chỉ đạo của UBND huyện Ninh Phước, hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã đã tích cực chỉ đạo các thôn, HTX chủ động trong sản xuất đảm bảo an toàn thời vụ, tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại nên năng suất vụ Hè thu  đạt 70 tạ/ha (đối với cây lúa). Việc triển khai xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại, mô hình nông nghiệp được UBND xã triển khai, duy trì và phát triển năng suất lúa bình quân đạt 72 tạ/ha)

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Kiều Minh-Chủ tịch UBND xã đã chỉ ra những mặt mạnh và những điểm còn hạn chế trong chỉ đạo, điều hành sản xuất vụ Hè thu năm 2018 để có giải pháp khắc phục. Để thực hiện nhiệm vụ thắng lợi lúa vụ Mùa năm 2018, UBND xã yêu cầu các thôn, HTX cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè thu, đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh khi gieo cấy; các HTX cần chủ động trong việc xây dựng các mô hình tại địa phương, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật theo quy định, quan tâm đến việc phát triển trang trại, gia trai,…tiếp tục duy trì ổn định đàn gia súc gia cầm,…Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra năm 2018

Cũng trong dịp này Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen  cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện mô hình cánh đồng lớn năm 2018./.

                                                 Hán Văn Thư