Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
UBND huyện triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội – dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 
10/01/2020 
 

Sáng ngày 10/1, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đô – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hữu Đức và Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các Ban Đảng Huyện ủy, HĐND huyện, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục có nhiều thuận lợi với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, cơ sở hạ tầng, nhiều dự án được đầu tư hoàn thành, nhất là các dự án năng lượng tái tạo; huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và những kết quả đạt được trong năm 2019 là tiền đề để Ninh Phước phát triển trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch năm 2020, UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng ưu tiên thực hiện các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phấn đấu nâng chất lượng tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị thị trấn Phước Dân; giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành 8.624 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người 44,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 77 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; giải quyết việc làm cho 2.800 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  90%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%; giao quân đạt 100% chỉ tiêu và 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đô - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các ban ngành, địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cần có sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải khẩn trương triển khai thực hiện đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020./.

                                                                                                                                                                                    Thu Loan