Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
UBND huyện họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
09/06/2021 
 

Chiều ngày 08/6, UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Kỳ thi THPT năm 2021, toàn huyện có 3 điểm thi là trường THPT An Phước, THPT Nguyễn Huệ và THPT Phạm Văn Đồng. Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/7/2021. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và nêu những thuận lợi, khó khăn về các điều kiện phục vụ kỳ thi như: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị phòng thi; tăng cường kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm như thức ăn đường phố; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bạch Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị trường học cần phối hợp thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát lại các trường hợp khó khăn để huyện kịp thời hỗ trợ; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể các ban ngành, đoàn thể liên quan để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả.                                                         

Thu Loan