Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
UBND huyện: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
04/09/2019 
 

Sáng ngày 4/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nền nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp từng bước được triển khai có kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đặc thù, có lợi thế trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh; người dân ngày càng nhận thức được vai trò chủ thể của mình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư. Toàn huyện cũng đã huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác giảm nghèo đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đến nay, huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, về xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2015-2020; tập trung các giải pháp cụ thể để nâng mức tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới; khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, hoàn thành công nhận xã An Hải, Phước Hải đạt chuẩn NTM; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chương trình NTM bằng nhiều phương thức, hình thức phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM, khắc phục tư tưởng trong chờ, ỷ lại từ nguồn hỗ trợ của nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai thực hiện các loại quy hoạch nông thôn; tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình kinh tế tập thể, trang trại trên địa bàn huyện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường theo mô hình phát triển kinh tế xanh, bền vững, nhất là nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, vận động, đóng góp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020.
                                                                                                                                                Thu Loan