Tin khác
Tin khác
UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện 09 tháng năm 2020 
21/09/2020 
 

Sáng ngày 17/9/2020, Đồng chí Bạch Văn Nguyên–Phó Chủ tịch UBND huyện – chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện 09 tháng năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử huyện 09 tháng năm 2020 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện trong thời gian qua, nhất là cơ quan thường trực. Đã tích cực đưa tin, bài về các hoạt động trên các lĩnh vực của huyện góp phần phản ánh, cung cấp thông tin chính thống về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài huyện, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đăng tải các văn bản theo quy định về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức,... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là số lượng tin bài giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 66%), đưa tin có lúc chưa kịp thời, một số tin chưa đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (đã được tháo gỡ), hoạt động của đồng chí Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chưa được phản ánh nhiều. Nguyên nhân là do thiếu nhân lực, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng, bố trí cán bộ phụ trách chưa hợp lý, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2020, đồng chí chủ trì đề nghị cơ quan thường trực Ban Biên tập rà soát, củng cố lại Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện, nâng cao chất lượng tin, bài, đăng tin, văn bản chỉ đạo điều hành kịp thời, các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm viết tin, bài phản ánh các hoạt động liên quan của ngành, địa phương để đăng trên Trang thông tin điện tử huyện...

Uyên Phương
 
Tin đã đưa
(08/09)
(13/08)
(28/07)
(22/07)
(16/07)
(03/07)
(02/07)
(02/06)
(02/06)
(17/05)