Chính trị - xã hội NP
Chính trị - xã hội NP
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới 
06/05/2019 
 

Sáng ngày 06/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới năm 2019 cho 90 đoàn viên và quần chúng ưu tú tại các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện. Về tham dự lễ có đồng chí Phạm Văn Binh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng. 

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 06 đến  10/5), các học viên được tiếp thu những nội dung chính như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”….

Thông qua lớp học, nhằm giúp cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú trang bị cho mình những kiến thức, bản lĩnh chính trị, mục tiêu phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Văn Hải