Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 
10/07/2019 
 
Ngày 10/7/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2522/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Tải file đính kèm: CV 2522.pdf
 
Tin đã đưa
(27/07)
(02/07)
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(25/03)
(27/09)
(10/09)
(08/08)