Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ Công an huyện về xây dụng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
16/05/2019 
 

Sáng ngày 16/5, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Công an huyện và lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể huyện để triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019.

Đến dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đô – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tạo môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 7 tháng  cuối năm 2019, Đảng uỷ Công an huyện chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học và tập trung xây dụng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ Công an huyện tích cực tham mưu, phối hợp các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra. Trong đó chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tăng cường các biện pháp bảo đảm chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự nảy sinh ngay tại cơ sở và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước... để góp phần cùng với cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 mà nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra./.

 

Huy Hoàng – Đài TT Ninh Phước.