Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 
31/07/2018 
 

Sáng ngày 31/7, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cho các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Ảnh: Văn Hải

Qua 01 ngày, các đại biểu được tiếp thu các nội dung gồm: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, các chính sách giảm nghèo; Những nội dung cơ bản về theo dõi, báo cáo, giám sát, đánh giá hoạt động giảm nghèo; Triển khai Thông tư số 02, ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020…

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Từ đó áp dụng vào thực tế tại địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững./.

 

 Văn Hải

quantriweb 
Tin đã đưa