Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Ninh Phước tổ chức cho cán bộ tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở 
26/07/2019 
 

Sáng ngày 26/7/2019, Văn phòng nông thôn mới huyện phối hợp với Trung tâm dậy nghề huyện Ninh Phước khai mạc lớp tập huấn cho các cán bộ cấp thôn tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn các huyện.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 01 ngày, tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên gồm các cán bộ là trưởng thôn; trưởng, phó các chi hội, đoàn thể ở các thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (mỗi thôn 02 người).

Thông qua lớp tập huấn, các học viên tiếp tục được cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quan về Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở cấp thôn về một số chuyên đề quan trọng như: Công tác giữ gìn bảo vệ môi trường, an ninh trật tự ở nông thôn; chương trình mỗi xã một sản phẩm; kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nông thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng … qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cở sở để vận dụng vào thực tế xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lưu Văn Thìn