Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ninh Phước: Phấn đấu giảm 1.5% tỷ lệ hộ nghèo và vận động Quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết vượt chỉ tiêu. 
10/08/2018 
 

Ðể phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc, góp phần cùng Ðảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần. Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong toàn huyện đã triển khai, chủ trì phối hợp  tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào ý nghĩa, trong đó nổi bật là phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và vận  động "Quỹ vì người nghèo" để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở.


Ảnh: Nguyễn Vân

Kiểm tra việc xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Nguyễn Vân

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Ban thường trực  MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2018. Đồng thời tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành công văn số 1454-CV/HU và phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp số 88/KHPH-UBND-MTTQ về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cuộc vận động đã được cấp ủy, chính quyền, các tố chức thành viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Tính đến ngày 31/7/2018, toàn huyện đã vận động được 402,2/400 triệu chỉ tiêu tỉnh đề ra (đạt 100,5%), tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ và phân bổ kinh phí xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ là 420 triệu. Mặt trận huyện và 3/9 xã thị trấn đã tổ chức lễ phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” qua đó đã giới thiệu nhận đỡ đầu 477 hộ nghèo, ra sức phấn đấu năm 2018 giảm 1,5%  tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4.97%.

Trong thời gian đến, Ban Thường trực Mặt trận huyện tiếp tục tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, giúp đỡ các hộ được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức phù hợp để sớm vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục vận động “quỹ vì người nghèo” và tranh thủ sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tiêu chí giảm nghèo ngày càng đạt kết quả, sớm đưa Ninh Phước đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2020./.

 

                                                                                           Nguyên Vân

 
Tin đã đưa