Chính trị - xã hội NP
Chính trị - xã hội NP
Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
09/05/2019 
 

Chiều ngày 9/5, Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn tổ chức sơ kết phương án củng cố nâng cao chất lượng  tín dụng chính sách xã hội xã Phước Sơn. Về tham dự có lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Theo báo cáo, thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng  tín dụng chính sách tính đến ngày 31/3/2019 tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 81,45%, tỷ lệ thu lãi đạt 95,32%, các món vay không hoạt động chiếm tỷ lệ 5,53%, chất lượng tổ tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trung bình tăng 8 tổ….

Nguyên nhân chất lượng  tín dụng chính sách đạt thấp so với phương án đề ra là do nhiều hộ vay không chấp hành trả lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng. Một số hộ vay làm ăn xa không có ở địa phương. Công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, việc xử lý, thu hồi nợ đến hạn còn chậm, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đạt theo với yêu cầu…

Nhằm thực hiện tốt phương án củng cố, nâng cao chất lượng  tín dụng chính sách trên địa bàn xã Phước Sơn, trong thời gian tới Uỷ ban nhân dân xã củng cố kiện toàn tổ thu hồi nợ, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chính sách tín dụng. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành về quyền và nghĩa vụ của hộ vay vốn. Kiên quyết xử lý những hộ nợ quá hạn,. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn./.

Văn Hải