Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tập huấn công tác giảm nghèo 
05/04/2018 
 

Sáng ngày 5/4/2018,  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo cho 75 đại biểu thuộc Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng Ban quản lý thôn khu phố trên địa bàn huyện.Ảnh: Văn Hải

Qua một ngày tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện truyền đạt một số nội dung chính về công tác giảm nghèo như: Giới thiệu một số chương trình tín dụng đang thực hiện và một số lưu ý trong quá trình thực hiện; Chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn, khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách; Thực trạng và giải pháp xử lý, thu hồi nợ; Giải đáp những vướng mắc tại cơ sở...

Thông qua tập huấn, nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về công tác giảm nghèo cho Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng Ban quản lý thôn khu phố, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ./.

 

Văn Hải

quantriweb