Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập huấn chương trình tín dụng 
19/06/2019 
 

Sáng ngày 19/6, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Phước Dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập huấn chương trình tín dụng chính sách cho 70 đại biểu là Ban Giảm nghèo cấp xã, Trưởng ban Quản lý các thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Qua 01 buổi, các đại biểu được tiếp thu các nội dung chính như: Một số chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn huyện; Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giảm nghèo cấp xã, Trưởng ban Quản lý các thôn, khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách; Thực trạng và giải pháp, xử lý thu hồi nợ; Giải đáp những vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở...

Thông qua tập huấn, nhằm giúp cho Ban Giảm nghèo cấp xã, Trưởng ban Quản lý các thôn, khu phố nắm rõ chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách và nguồn vốn đang quản lý tại địa phương. Triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đánh giá thực trạng, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Văn Hải